SaFe-Elektrotechniek biedt zijn diensten en de nodige raadgeving aan bij het maken of aanpassen van elektronische installaties. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerk ik een aantal persoonsgegevens.

Ik ben er verantwoordelijk voor om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Ik moet daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving.

Ik wil o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die ik verwerk, de doelen voor de verwerking, met wie ik gegevens deel en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens.

In dit privacy-statement informeren we je hierover. Heb je na het lezen van dit document nog vragen neem dan gerust contact met me op.
Ik verwerk (mogelijk) contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten.
De grondslag om de persoonsgegevens te verwerken is dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, het opmaken van offertes op adres, werken die ter plaatste uitgevoerd worden en het opmaken van facturen.

Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met me opnemen. Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

  •  Of ik jouw persoonsgegevens verwerk
  • De manier waarop ik jouw persoonsgegevens verwerk
  • Inzage in de persoonsgegevens die ik van jouw verwerk
  • Bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens
  • Aanpassing van jouw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt
  • Beperking van jou persoonsgegevens
  • Verwijdering (wissen) van jouw persoonsgegevens
  • Overdracht van jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op jouw verzoek
  • Vragen over de inhoud van dit Privacy statement

Let op! Het kan zijn dat ik niet in alle gevallen tegemoet kan komen aan een verzoek. Als dit het geval is zal ik dit gemotiveerd laten weten.

Ik heb adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.
Ik verstrek je persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mag ik wel doen als je mij daarvoor toestemming hebt gegeven, als ik daartoe verplicht ben op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van mijn doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Het kan voorkomen dat ik dit Privacy statement in de toekomst wijzig. Op mijn website vindt je steeds de meest actuele statement.

Ben je het niet eens met de wijze waarop ik jouw persoonsgegevens verwerk of omga met jouw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met me op. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl